ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.บางม่วง

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารบ้านเมืองที่ดี จากเทศบาลตำบลบางม่วง จ.นนทบุรี นำโดย นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง ณ เทศบาลตำบลพระแท่น