ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.คลองเคียน

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ เซี่ยงหลิว รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน จ.พังงา เข้าศึกษาดูงานเรื่องการการจัดการขยะ นำโดย นายอุทิศ มัจฉาเวช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน พร้อมคณะ ณ เทศบาลตำบลพระแท่น