ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเรื่อง การจัดการขยะ จากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา จ.สุราษฎร์ธานี นำโดย นายโสภณ จีนจิ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ณ เทศบาลตำบลพระแท่น และลงชุมชน ม.3 ม.4 บ้านไร่