ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ เซี่ยงหลิว รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว จ.นครราชสีมา นำโดย นายสมหมาย ทองบอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว และคณะ ณ เทศบาลตำบลพระแท่น โดยลงชุมชนฐานเรียนรู้ ในหมู่ 3 -4 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม