ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมายให้ นายกฤศ โชตินิติวัฒน รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการขยะ จาก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น จ.สระบุรี นำโดย นางสาวชนัญญาสุรารักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้นและคณะ เทศบาลบาลตำบลพระแท่น และลงชุมชนในหมู่ที่ 3 หมู่ 4 บ้านไร่