ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเรื่อง การจัดการขยะ จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก จ.ชลบุรี นำโดย นายประเสริฐ มงคลธนวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก ณ เทศบาลตำบลพระแท่น และลงชุมชน 1 บ้านสำนักเย็น และหมู่ที่ 6