ต้อนรับคณะ ทต.กงพานพันดอน

วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมายให้ นายกฤศ โชตินิติวัฒน รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลกงพานพันดอน จ.อุดรธานี นำโดย นายพงษ์พินิจ สนิทชน นายกเทศมนตรีตำบลกงพานพันดอน และคณะซึ่งเข้าศึกษาดูงานเรื่อง บริหารบ้านเมืองที่ดี ทั้งนี้ นายกพัชราภรณ์ เอี่ยมใจดี นายกเทศมนตรีตำบลตลาดเขต ร่วมต้อนรับคณะด้วย ณ เทศบาลตำบลพระแท่น
เทศบาลตำบลพระแท่นนายพงษ์พินิจ สนิทชน นายกเทศมนตรีตำบลกงพานพันดอน และคณะ ที่ได้ร่วมสมทบทุนบริจาคเงินเข้ากองทุนผู้ยากไร้เทศบาลตำบลพระแท่น เป็นจำนวนเงิน 943 บาท