ต้อนรับคณะ อบต.ยกกระบัตร

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร จังหวัดตาก เข้าศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะ นำโดยนายณัฐนันท์ นาแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร และคณะ ณ เทศบาลตำบลพระแท่น พร้อมลงฐานในหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านไร่