ต้อนรับคณะ อบต.วาริชภูมิ

วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ เซี่ยงหลิว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารบ้านเมืองที่ดี จากองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ จ.สกลนคร นำโดย นายยงค์ชาย ภูอ่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ และคณะ ณ เทศบาลตำบลพระแท่น
เทศบาลตำบลพระแท่น ขอขอบพระคุณนายยงค์ชาย ภูอ่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ และคณะ ได้ร่วมสมทบทุนบริจาคเงินเข้ากองทุนผู้ยากไร้เทศบาลตำบลพระแท่น เป็นจำนวนเงิน 2,793 บาท