ถ่ายทำสกู๊ปโครงการสภาประชาคมเทศบาลตำบลพระแท่น

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น ถ่ายทำสกู๊ปโครงการสภาประชาคมเทศบาลตำบลพระแท่น หัวข้อ ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลพระแท่น
ทั้งนี้มี นายวีระศักดิ์ เซี่ยงหลิว รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น จ.ส.อ.สมชาย อรุณแข ปลัดเทศบาล พร้อมทั้ง นายประสงค์ กระต่ายทอง กำนันตำบลพระแท่น ในฐานะ ประธานสภาประชาคม นายไพทูรย์ พรัพย์จตุพร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ในฐานะรองประธานสภาประชาคม คุณประเทือง ภู่ห้อย รองประธานสภาประชาคม ม.12 และคุณศรีนภา โพธิ์ทอง สมาชิกสภาประชาคม ม.11 ร่วมถ่ายทำสกู๊ป ในวันนี้