นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) เทศบาลตำบลพระแท่น พ.ศ. 2566