บรรยายให้ความรู้เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีไฟและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลพระแท่นจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2563
โดยในครั้งนี้ ได้จัดโครงการดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านดอนรัก ในการนี้ นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ โดยมีนายขจรศักดิ์ สุขเจริญ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลพระแท่น เป็นผู้กล่าวรายงาน
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลพระแท่นขอขอบคุณ นายเสมอ ลักษณุกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนรัก พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนรัก
สำหรับวันนี้บรรยายให้ความรู้เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีไฟและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง, ความรู้เกี่ยวกับการอพยพหนีไฟ ,ซ้อมแผนการปฐมพยาบาล กรณีเกิดเหตุไฟไหม้
การจัดเชื้อเพลิง, สาธิตและปฏิบัติงานดับไฟ