ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.17-021 สายถนนเทศบาลตำบลพระแท่น 22 หมู่ที่ 5 บ้านท่าโป่ง ตำบลพระแท่น กว้าง 5 เมตร ยาว 630 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,098 ตารางเมตร เทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.17-021 สายถนนเทศบาลตำบลพระแท่น 22 หมู่ที่ 5 บ้านท่าโป่ง ตำบลพระแท่น กว้าง 5 เมตร ยาว 630 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,098 ตารางเมตร เทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่านที่นี่