ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (14 ต.ค.64)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อโครงการจัดซื้อระบบผลิตกระแสไฟฟ้า