ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) เพื่อใช้ในกิจการประปา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สารส้ม-เพื่้อใช้ในกิจการประปา