ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระแท่น #ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระแท่นเขต 2