ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระแท่น #ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระแท่น

ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น