ประกาศยกเลิกโครงการสานสัมพันธ์ สายใยรักคนพิการ ประจำปี 2564

ประกาศจากทางเทศบาลตำบลพระแท่น เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในขนาดนี้ จึงทำให้ทางเทศบาลมีความจำเป็นจะต้องยกเลิกโครงการสานสัมพันธ์ สายใยรักคนพิการ ประจำปี 2564 ซึ่งเดิมจะจัดในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ แต่ทางเทศบาลจะมีการจับของขวัญ เพื่อเป็นการส่งมอบความสุข ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้กับคนพิการในเขตเทศบาลตำบลพระแท่น จึงขอเรียนเชิญผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลพระแท่นหรือตัวแทนมาจับของรางวัลได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพระแท่น ภายในวันที่ 25 – 30 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ มาก่อนมีสิทธิก่อน