ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลพระแท่น

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลพระแท่น