ประกาศเทศบาลตำบลพระแท่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพ

ประกาศจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุ ด้วยวิธี e-bidding