ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตต่อต้านคอรัปชั่น ณ เทศบาลตำบลพระแท่น

เทศบาลตำบลพระแท่น นำโดย นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลพระแท่น ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลพระแท่น รพสต.บ้านพระแท่น ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตต่อต้านคอรัปชั่น ณ เทศบาลตำบลพระแท่น