ประกาศ จาก ประปาเทศบาลตำบลพระแท่น เรื่อง การหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน

ประกาศ จาก ประปา เรื่อง การหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน