ประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว

ขอประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ในวันจันทร์ ที่ 20 ก.พ.66 ตั้งแต่ เวลา 20.00 น.
เป็นต้นไป

..ขออภัยในความไม่สะดวก..