ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพระแท่น