ประชาสัมพันธ์จากรพ.สต.บ้านพระแท่น🎉


ประชาสัมพันธ์จากรพ.สต.บ้านพระแท่น🎉
เนื่องจากยอดลงทะเบียนเต็มอย่างรวดเร็ว
จึงเปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีน เข็มที่1 /เข็มที่2 /เข็มที่3 และเข็มที่4
ด้วยวัคซีน ✨ “ไฟเซอร์” ✨ วันที่2 ‼️
โดยเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
และได้มีระยะวัคซีนตามเงื่อนไขดังภาพต่อไปนี้..
สามารถลงทะเบียนได้ที่ อสม.ในพื้นที่
และสามารถลงทะเบียนเองได้ที่ รพ.สต.บ้านพระแท่น ในวันและเวลาราชการค่ะ
รับลงทะเบียนถึงวัน พฤหัสบดี ที่ 10 กพ.65หรือ
จนกว่าจะลงทะเบียนเต็มจำนวน ‼️
💕กำหนดฉีดวัคซีน ในวันศุกร์ ที่ 11 ก.พ. 2565 เวลา 08.30-12.00 น.ค่ะ
#สาธารณสุขอำเภอท่ามะกา