ประชุมการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา รวมถึงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน และการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เป็นประธานในการประชุมการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา รวมถึงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน และการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่วนอุทยานพระแท่นดงรัง และตัวแทนชุมชน ฯ ณ อาคารป้องกันฯ ทั้งนี้เพื่อขอความร่วมมือในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา สร้างความเข้าใจร่วมกันในการลงทะเบียนฉีดวัคซีน