ประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านระดับจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านระดับจังหวัด โดยมี นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล ชั้น 3 อาคารสุรพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี