ประชุมประจำสัปดาห์ ณเทศบาลตำบลพระแท่น

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น.นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อมผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลประจำสัปดาห์ เพื่อมอบนโยบาย สรุปแผนงานของแต่ละกอง โดยในวันนี้มีการประชุมติดตามกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรคโควิด-19 พร้อมแผนดำเนินการแจกถุงยังชีพ รอบ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลพระแท่น