ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกอง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละกอง มอบนโยบายต่างๆ เน้นย้ำเรื่องการจัดเก็บค่าน้ำประปาให้มีประสิทธิภาพ พร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นเทศบาลดิจิทัล และการพัฒนาระบบประปาของเทศบาลให้มีคุณภาพอยู่เสมอ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลพระแท่น