ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2566

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมายให้ นายกฤศ โชตินิติวัฒน รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกอง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละกอง มอบนโยบายต่างๆ เน้นย้ำเรื่องการจัดเก็บค่าน้ำประปาให้มีประสิทธิภาพและนำเทคโนโลยีในการทำงาน การจัดงานสงกรานต์ ในวันที่ 17 เม.ย.2566 รับลงทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ พร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นเทศบาลดิจิทัล ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลพระแท่น