ประชุมสัญจรในหมู่บ้าน ม.1

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.30 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เป็นประธานในการประชุมสัญจรในหมู่บ้าน โดยครั้งนี้เป็นการประชุมในหมู่ที่ 1 เพื่อรับฟังความคิดเห็น และเรื่องต่างๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงเทศบาลอย่างง่าย รวมถึงแจ้งรายละเอียดของการทำงานในแต่ละกอง แจ้งโครงการถังขยะเปียก การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง รวมถึงการเก็บค่าขยะ การแบ่งแนวเขตของเทศบาลตำบลพระแท่น
โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และตัวแทนแต่ละกอง เข้าร่วมประชุม ในหมู่ที่ 1 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 1
ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้าน ITA ลงพื้นที่ให้ประชาชนช่วยตอบแบบสอบถาม อีกทั้ง ลงทะเบียน ในไลน์แอดเทศบาลตำบลพระแท่น ให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่ที่ 1
ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุม 39 คน โดย มีประชาชนแจ้งว่า บริเวณซอยสระว่ายน้ำ มีต้นไม้ และหญ้าปกคลุมสองข้างทาง ซึ่งจะทำให้การจราจรไม่สะดวก ทั้งนี้เทศบาลแจ้งในเบื้อต้นว่า ในทุกหมู่จะมีกิจกรรมจิตอาสาทุกเดือน เดือนละ 1 หมู่ ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชน เข้ามาช่วยพัฒนาด้วย และจะดำเนินการให้ตามที่ได้ที่มีประชาชนแจ้งมา