ประชุมสัญจร ม.15

เทศบาลตำบลพระแท่น ขอเชิญผู้ใหญ่บ้าน ม.15 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.15 สภาประชาชน และประชาชน ม.15 เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ปรึกษาหารือการดำเนินงาน และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการทำงานแบบเครือข่ายของภาคประชาชน🙏🙏
🗓️ในวันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2567
🕠เวลา 17.30 น.
📌ณ บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.15
📣 สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จะได้รับ
ไข่ 1 แพค ( 10 ฟอง) และ น้ำดื่ม 1 แพค ต่อ 1 บ้านเลขที่นะคะ