ประชุมสัญจร ม.15

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 17.30 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เป็นประธานในการประชุมสัญจรในหมู่บ้าน โดยครั้งนี้เป็นการประชุมสัญจรครั้งที่ 2 ในหมู่ที่ 15 เพื่อรับฟังความคิดเห็น และเรื่องต่างๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงเทศบาลอย่างง่าย รวมถึงแจ้งรายละเอียดของการทำงานในแต่ละกอง การเก็บค่าขยะ การแบ่งแนวเขตของเทศบาลตำบลพระแท่น
โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และตัวแทนแต่ละกอง เข้าร่วมประชุม ในหมู่ที่ 15 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15
ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม 48 คน ซึ่งมีการแจ้งขอทำถนนเข้าศาลาประชาคม เนื่องจากน้ำท่วม หากมีงบประมาณ ขอให้ดำเนินการทำเป็นถนนคอนกรีต แต่ทางเทศบาลแจ้งว่า เนื่องจากถนนมีพื้นที่จำกัด จะต้องให้คนที่มีพื้นที่ใกล้เคียงบริจาคที่เพื่อการจัดทำ อีกทั้งมีการจัดทำเทศบัญญัติเพื่อเก็บค่าขยะเพิ่ม