ประชุมสัญจร ม.3,ม.4

เทศบาลตำบลพระแท่น ขอเชิญกำนันตำบลพระแท่น ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 3 และ ม.4 เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ปรึกษาหารือการดำเนินงาน และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการทำงานแบบเครือข่ายของภาคประชาชน🙏🙏
🗓️ในวันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2566
🕠เวลา 17.30 น.
📌ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดบ้านไร่)
….ขอบคุณค่ะ…..