ประชุมสัญจร ม.3, ม.4

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 17.30 น.นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อมผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการ กอง สมาชิกสภาประชาคม ผู้ใหญ่สุริยา เอมทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 และประชาชน หมู่ 3,4 เข้าร่วมประชุมสัญจรในหมู่บ้าน สัญจรประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาล พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ในการนี้ ได้แจ้งเรื่องการปรับค่าขยะ ความจำเป็นของการขึ้นค่าน้ำประปา กิจกรรมวันเด็กที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13 มกราคม 2567 และการศึกษาดูงาน ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดบ้านไร่) ม.4