ประชุมหัวหน้าส่วนประจำสัปดาห์


วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลประจำสัปดาห์ โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง เพื่อมอบนโยบาย 1. ติดตามสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด 2.เตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างศูนย์ดิจิทัลชุมชน
3. ติดตามการขอใช้พื้นที่ นสล. 4. แผนการสร้างสะพานลอยบริเวณหน้า ร.ร.พระแท่นดงรังวิทยาคาร