ประชุมหัวหน้าส่วนประจำสัปดาห์


วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลประจำสัปดาห์ โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง เพื่อมอบนโยบาย 1. ติดตามสถานการณ์โควิด- 19 ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด 2.เตรียมการต้อนรับ รมต. ที่มาตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน 3. การย้ายเสาไฟฟ้า เพื่อขยายทาง พร้อมทำหนังสือแจ้งทางหลวง กรณีไฟส่องสว่างที่ทางชำรุด