ประชุมหัวหน้าส่วนประจำสัปดาห์

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และ ผอ.กอง ประชุมประจำสัปดาห์
โดยมีการสรุปประเด็นการประชุมดังนี้ 1.การนำเทคโนโลยีมาใช้ 2.การจัดการขยะ 3.การส่งเสริมอาชีพแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลพระแท่น