ประชุมหัวหน้าส่วนประจำสัปดาห์

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. จ.ส.อ.สมชาย อรุณแข ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลประจำสัปดาห์ โดยมีผู้อำนวยการกอง เพื่อมอบนโยบาย และเตรียมความพร้อมในกิจกรรมต่างๆ พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และสรุปแผนงานของแต่ละกอง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลพระแท่น