ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลประจำสัปดาห์


วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมาย นายกฤศ โชตินิติวัฒนรองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลประจำสัปดาห์ โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละกอง และวางแผนงานที่ดำเนินงานในอนาคต 1.ติดตามสถานการณ์โควิดในพื้นที่ พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันโควิด-19 ในสำนักงาน และพนักงานที่กักตัว 2.ติดตามถนนที่ได้รับความเสียหาย ม.4 เชื่อมต่อ ม.13 และ 3.การวางท่อบริเวณสระว่ายน้ำชุมชน