ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลประจำสัปดาห์

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลประจำสัปดาห์ โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง เพื่อมอบนโยบาย 1. ติดตามสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่ และวางมาตรการป้องกันในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 2.มติในที่ประชุมการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2565 และ 3.เตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างศูนย์ดิจิทัลชุมชน