ประชุมอนุคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน (กรณีน้ำท่วม)

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมาย จ.ส.อ.สมชาย อรุณแข ปลัดเทศบาลตำบลพระแท่น เป็นประธานในการ ประชุมอนุคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน (กรณีน้ำท่วม) และในเวลา 13.30 น.ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพระแท่น