ประชุมแลกเปลี่ยนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย


วันที่ 7 เมษายน 2565 นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น ได้เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย เพื่อเป็นการวางแผนและติดตามงาน การดำเนินโครงการเฉพาะประเด็นการจัดการระบบการดูแลเด็ก 0-3 ปี โดยมีเครือข่ายได้แก่ เทศบาลตำบลพระแท่นในฐานะศูนย์ประสานงานเครือข่าย และมีลูกข่าย 4 แห่งได้แก่ เทศบาลตำบลท่าม่วง,เทศบาลตำบลดอนเจดีย์,เทศบาลตำบลพนมทวนและเทศบาลตำบลตลาดเขต เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนเจดีย์