ประชุมโครงการขับเคลื่อนการสื่อสารภาครัฐเพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม


วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมายให้ งานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมโครงการขับเคลื่อนการสื่อสารภาครัฐเพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 และกิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
โดยมีนายอนุ ทองดี ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายจรินทร์ อิ้วสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวสมจิตต์ น้ำค้าง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี นายวุฒิชัย บุญเฉย นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี สื่อมวลชนเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมฯ