ประธานในการจัดทำแผนปฎิบัติการโครงการส่งเสริมการใช้จักรยาน

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เป็นประธานในการจัดทำแผนปฎิบัติการโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชุมชน ลดมลพิษรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Cycling Community Free Air Pollution) ณ เทศบาลตำบลพระแท่น ซึ่งเทศบาลตำบลพระแท่นได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 10 พื้นที่ต้นแบบในการดำเนินโครงการในครั้งนี้