ประเมินอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564 รอบ 2

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564เวลา 09.00 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อม คณะในการรับการประเมิน เข้าร่วมการตรวจประเมินด้วยการประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เข้ารับการประเมินอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 ประเภท โดดเด่น ทั้งนี้เทศบาลตำบลพระแท่น ได้ส่งนวัตกรรมที่มีชื่อว่า “วิถีพระแท่น ดินแดนพอเพียง” เข้าร่วมประเมินในครั้งนี้ โดยรับการประเมินจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศท์ เศรษฐกร ซึ่งเทศบาลตำบลพระแท่น ต้องขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจในการรับการตรวจประเมินในครั้งนี้