ประเมินอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อม คณะในการรับการประเมิน เข้าร่วมการตรวจประเมินด้วยการประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เข้ารับการประเมินอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบแรก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพระแท่น