ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.17-032 สายถนนเทศบาลตำบลพระแท่น 33 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 13 ตำบลพระแท่น กว้าง 5 เมตร ยาว 1,005 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,025 ตารางเมตร เทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.17-032 สายถนนเทศบาลตำบลพระแท่น 33 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 13 ตำบลพระแท่น กว้าง 5 เมตร ยาว 1,005 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,025 ตารางเมตร เทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี คลิกอ่านที่นี่