ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 17-086 สายถนนเทศบาลตำบลพระแท่น 96 หมู่ที่ 5 ตำบลพระแท่น กว้าง 6 เมตร ยาว 473 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,838 ตารางเมตร เทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 17-086 สายถนนเทศบาลตำบลพระแท่น 96 หมู่ที่ 5 ตำบลพระแท่น กว้าง 6 เมตร ยาว 473 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,838 ตารางเมตร เทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี คลิกอ่านที่นี่