ปั่นจักรยานลดมลพิษ

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่นพร้อมผู้บริหารเทศบาล
เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมปั่นจักรยานลดมลพิษ พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยการสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อม และสถาบันการเดินและการจักรยานไทย